ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ERC Nano 10-9 Motoröl Additiv

ΝΑΝΟ 10-9 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - Nano 10 Engine Oil Additive

Ένα ειδικό πρόσθετο, για την μοριακή εσωτερική επίστρωση του κινητήρα που βασίζεται στη νανοτεχνολογία  για μείωση της τριβής και της φθοράς (χωρίς στερεά πρόσθετα)
Καθαρίζει εναποθέσεις από τον κινητήρα και τις διόδους λαδιού. Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση.......

ERC Motoröl Power-Additiv

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ - Engine Oil-Power Additive
ERC Motoröl Power-Additiv

Με τροποποιητές τριβής για λιγότερη τριβή, φθορά και καταθέσεις. Βελτιώνει την λίπανση, σταθεροποιεί το ιξώδες του λιπαντικού και μειώνει το σχηματισμό λάσπης. Αυξάνει την ισχύ του κινητήρα...

ERC Hydrostössel Additiv

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΩΣΤΗΡΙΩΝ - Valve Tappets Cleaner
ERC Hydrostössel Additiv

Αποσβένει τους ενοχλητικούς θορύβους που μπορεί να προκύψουν από τα κολλημένα ή γεμάτα επικαθήσεις υδραυλικά ωστήρια...

ERC Stoppt Motorol Verlust

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - Engine Oil Stop Leak
ERC Stoppt Motorol Verlust

Αποτρέπει τις απώλειες λιπαντικού από μικρές διαρροές και κατεστραμμένα στεγανοποιητικά, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη κατανάλωση λαδιού και αποτρέπει την άσκοπη ρύπανση.

ERC Motor Innen Reiniger

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - Internal Engine Cleaner
ERC Motor Innen Reiniger

Αποτρέπει βλάβες στον κινητήρα που μπορεί να προκληθούν από τις καταθέσεις λάσπης. Διασπά και απομακρύνει τα υπολείμματα λάσπης από το εσωτερικό του κινητήρα.

ERC Clean-up Motor

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - Engine Cleaner

Μια ειδική σύνθεση για επαγγελματική χρήση για γρήγορο καθαρισμό και έκπλυση του συστήματος λίπανσης (εσωτερικός καθαρισμός κινητήρα) διαλύει τη λάκα και καταθέσεις μαύρης λάσπης αποτρέπει βλάβες στον κινητήρα.

ERC Clean-up ATF

ΑΠΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ- ATF Spülung/Schnellreiniger
ERC Clean-up ATF

Μια ειδική σύνθεση για επαγγελματική εφαρμογή για γρήγορο καθαρισμό και απόπλυση των αυτόματων κιβωτίων πριν από την αλλαγή των λιπαντικών.

 

ERC GetribeÖl Power-Additiv

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ - Transmission oil power additive
ERC GetribeÖl Power-Additiv

Ενισχυτικό βαλβολίνης με MoS2 για τη μείωση της τριβής και της φθοράς και την ομαλή λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων και το διαφορικό.

ERC MLube

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - HydraulicOil Performance Additiv
MLube Additiv

Eπιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης του λιπαντικού και προστατεύει τα εξαρτήματα του υδραυλικού κυκλώματος από τη φθορά και τη γήρανση.