Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 3455/Β΄

Αναφορικά με τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης και θέρμανσης με κωδικούς 38111110, 38111190, 3811900 και 38119000 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27/12/2012 με ΦΕΚ 3455/Β΄, η δε ισχύς της αρχίζει από 01/01/2013 αναδρομικά.

Όλα τα ενεργειακά προϊόντα (πρόσθετα καυσίμων - ενισχυτικά, βελτιωτικά, καθαριστικά) που χρησιμοποιούνται στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης επιβαρύνονται με Ε.Φ.Κ. (Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης) όπως και τα υγρά καύσιμα με διαφορετικoύς συντελεστές φόρου, για τα προϊόντα βενζίνης, πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης και υγραέρια LPG.

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τις επιβαρύνσεις από τον Ε.Φ.Κ.

Ο ειδικός φόρος δεν είναι ο ίδιος για όλα τα προϊόντα.