Κανένας φόβος από την νέα βενζίνη Ε10!

Κανένας φόβος από την νέα βενζίνη Ε10!
Η καθιέρωση της βενζίνης Ε10 οδήγησε σε σημαντική αβεβαιότητα μεταξύ των καταναλωτών, όπως ανέφεραν σταθερά σχεδόν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι σκεπτικιστές της νέας βενζίνης E10 φοβούνται ότι θα προκύψουν προβλήματα από την αιθανόλη που περιέχεται στο καύσιμο, η επιθετική μορφή της αιθανόλης θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένη διάβρωση.
 

Πλέον μετά από μια δοκιμή του Ινστιτούτου για τη Μεταφορά Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Τεχνολογίας Saarbrücken έχουμε νέα αποτελέσματα σχετικά με τη χρήση του καυσίμου Ε10
[Prof. Dr.-Ing. Thomas Heinze, Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) Volker Witte, Cand. Ing. Eduard Krause,Test: προσομοίωση λειτουργίας εγχυτήρα με καύσιμα Ε5, Ε10, Ε10+ με ένα πρόσθετο, μετά από 20.000 χιλ. Saarbrücken, 05.08.2011].
 

Στη δοκιμή υπήρχαν τρεις διαφορετικές ποιότητες βενζίνης, Ε5, Ε10 και Ε10+ και έγινε χρήση του additiv Etha-Protect της  εταιρείας ERC GmbH σε ένα στοχευμένο τεστ γήρανσης. Για το σκοπό αυτό δοκιμάστικαν παράλληλα, όλοι οι τύποι καυσίμων σε μια διαδρομή γήρανσης, που αποτελείται από παράλληλες αντλίες βενζίνης, σωληνώσεις αλουμινίου και εγχυτήρες.
 

Ο Καθηγητής Dr.-Ing. Heinze, υπό την αιγίδα του οποίου η δοκιμή που περιγράφεται παραπάνω διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Saarbrücken, σχολιάζει τα αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι τα καύσιμα που περιέχουν αιθανόλη, όπως η Ε10 υπόκεινται σε μια ισχυρότερη γήρανση, από την ήδη εμφανιζόμενη και στην E5. Η Αιθανόλη αυξάνει την ικανότητα του καυσίμου να απορροφήσει το νερό και επιτρέπει τη γήρανση και το σχηματισμό διαβρωτικών οξέων. Και τα δύο δηγούν σε διάβρωση, αποτελέσματα συγκρίσιμα όπως νωρίζουμε με την την επαφή του νερού και του σιδήρου.
 

Έκπληξη είναι το γεγονός οτι ακόμα και ή βενζίνη Ε5 μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση και σχηματισμό καταθέσεων στους εγχυτήρες. 
Αυτά τα προβλήματα μπορούν να μειωθούν σημαντικά με τη χρήση του
Etha-Protect additiv.

Ο Dr.-Ing. Heinze συμπληρώνει: Τα καλά νέα είναι...ότι το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιλυθεί κομψά με τη χρήση προσθέτων για την σταθεροποίσητων καυσίμων. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί εντυπωσιακά με τη χρήση του ERC Etha-Protect additiv.