ΠΡΟΣΟΕΤΑ AdBlue®

ERC ANTI-CRISTALLISATION AbBlue

ΠΡΟΣΘΕΤΟ AdBlue
Anti-Cristallisation AbBlue

Το AdBlue αποτελείται από περίπου 33% ουρία και 67% αποστειρωμένο νερό. Λόγω της σύστασής του είναι πολύ ευαίσθητο στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας (κρυστάλλωση όταν είναι πολύ κρύο και υπερθέρμανση όταν κάνει πολύ ζέστη). Το προϊόν ERC TOP BLUE ANTI-CRISTALLISATION αναπτύχθηκε για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Αποτρέπει το σχηματισμό κρυστάλλων στο κύκλωμα SCR (Selective Catalytic Reduction) και στα μπεκ AdBlue των κινητήρων ντίζελ.