ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

ERC Kühler Dicht

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ - Radiator Seal
ERC Kühler Dicht

Για τη μέγιστη προστασία από τις διαρροές του συστήματος ψύξης. Στεγανοποιεί μικρές ρωγμές γρήγορα και με ασφάλεια. Ανταποκρίνεται αποκλειστικά στο σημείο που υπάρχουν οι διαρροές, δρα όταν έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα.

ERC Kühler Reiniger

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ - Radiator Cleaner
ERC Kühler Reiniger

Αφαιρεί καταθέσεις αλάτων, λαδιών καθώς και την λάσπη από το σύστημα ψύξης και θέρμανσης. Καθαρίζει τον θερμοστάτη και την αντλία νερού, προστατεύει από την σκουριά και την διάβρωση.